Avatar

AKO NIEKOMU VYSVETLIŤ EVANJELIUM (pokrač.)

4 februára 2016
No Comments
1 379 Views
Ako si môžeš byť istý, že Ježiš je v tvojom živote?

Naozaj si prijal Pána Ježiša do svojho života, keď si sa modlil? Kde sa teraz nachádza Ježiš vo vzťahu k tebe podľa jeho zasľúbenia v Zjavení 3,20? Ježiš povedal, že vstúpi do tvojho života a môžeš s ním prežívať osobný vzťah a spoločenstvo. Myslíš, že by ťa zavádzal? Na základe čoho si môžeš byť istý, že Boh odpovedal na tvoju modlitbu? (Na základe dôveryhodnosti samotného Boha a jeho slova.)

Biblia zasľubuje večný život všetkým, ktorí prijmú Pána Ježiša

„A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1. Jánov 5, 11-13)

Často ďakuj Bohu za to, že Kristus vstúpil do tvojho života a nikdy ťa neopustí (Židom 13, 5). Na základe jeho zasľúbenia si môžeš byť istý, že Ježiš v tebe žije a že si získal večný život. On ťa nikdy nesklame.

Ešte jedna dôležitá pripomienka…

Nespoliehaj sa na svoje pocity

Nie je dobré riadiť sa svojimi pocitmi – či v tejto chvíli cítiš niečo výnimočné, alebo vôbec nič. Kresťan sa má riadiť zasľúbeniami Božieho slova – Biblie. Máme „žiť vierou“, čo znamená, že sa budeme spoliehať na dôveryhodného Boha a na jeho slovo. Nasledujúci obrázok znázorňuje vzťah medzi skutočnosťou (Boh a jeho slovo), vierou (naša dôvera Bohu a jeho slovu) a pocitmi (výsledok našej viery a poslušnosti).

, AKO NIEKOMU VYSVETLIŤ EVANJELIUM (pokrač.)

Lokomotíva pôjde dopredu s vagónom i bez neho. Bolo by však márne pokúšať sa ťahať lokomotívu pomocou vagóna. Podobne ani kresťan nemôže stavať svoju vieru na emóciách, ale na spoľahlivom Bohu a na zasľúbeniach v jeho slove.

Čo sa stalo, keď si vstúpil do osobného vzťahu s Ježišom

Vo chvíli, keď si vierou prijal Pána Ježiša do svojho života, stalo sa okrem iného toto:

  1. Ježiš vstúpil do tvojho života (Zjavenie 3, 20; Galaťanom 2, 20)
  2. Boh ti odpustil hriechy (Kolosanom 1, 13-14)
  3. Stal si sa Božím dieťaťom (Ján 1, 12)
  4. Získal si večný život (Ján 5, 24).
  5. Začal si žiť novým životom, ktorý ti Boh pripravil a pre ktorý ťa stvoril (Ján 10, 10; 2. Korin­ťanom 5, 17)

Prijatie Ježiša Krista je najvýznamnejšou udalosťou tvojho života. Chcel by si teraz poďakovať Bohu za to, čo pre teba urobil? Vďačnosť je jedným zo spôsobov, ktorými môžeme vyjadriť svoju vieru.

Ako môžeš rásť vo svojej viere

Biblia nás napomína: „Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“ (2. Petra 3, 18). Duchovný rast je výsledkom neustáleho dôverovania Bohu v každej oblasti svojho života. Tu je niekoľko vecí, ktoré ti podľa Biblie pomôžu rásť vo svojej viere:

R   Riaď sa Duchom Svätým. Umožni mu, aby ťa neustále napĺňal a posilňoval (Gal. 5, 16-25; Efez. 5, 18)

A   Aplikuj to, čo učil Ježiš, do svojho každodenného života (Ján 14, 21)

S   Spoliehaj sa na Boha aj v tých najťažších chvíľach svojho života (1. Petrov 5, 7)

T   Tráv čas so zrelším kresťanom, ktorý ťa bude viesť v učeníctve

I   Investuj svoj čas do čítania Biblie každý deň (Skutky 17, 11). Môžeš začať napr. Evanjeliom podľa Jána.

E   Evanjelizuj – svedči o svojej viere svojím životom aj slovami (Matúš 28, 19-20; 1. Petrov 3, 15)

M   Modli sa. Rozprávaj sa s Bohom každý deň, vo všetkých situáciách, ktorými prechádzaš (Ján 15, 7)

Dôležitosť kresťanského spoločenstva

List Židom 10,25 nás napomína, aby sme neopúšťali spoločenstvo kresťanov. Viac polien horí jasnejším plameňom. Ak však odložíme jedno bokom, rýchlo zhasne a vychladne. Podobne je to aj s kresťanmi. Ak ešte nepatríš k žiadnej skupine kresťanov, ktorí študujú Bibliu, nečakaj, že ťa niekto zavolá. Buď iniciatívny a zapoj sa do niektorej z nich. Pravidelne navštevuj cirkevný zbor, ktorý vyznáva Krista a učí jeho slovo. Začni ešte tento týždeň a rob tak pravidelne.

Nezabudni

Tvoje každodenné chodenie s Bohom závisí od toho, čo mu umožníš, aby v tebe a prostredníctvom teba Boh vykonal v moci Ducha Svätého, a nie od toho, čo urobíš ty, zo svojich vlastných síl.

Ak chceš ďalej rásť vo vzťahu s Bohom, klikni na www.ZaciatkysBohom.sk.