Avatar

AKO POROZPRÁVAŤ SVOJ PRÍBEH

29 marca 2018
No Comments
4 166 Views

, AKO POROZPRÁVAŤ SVOJ PRÍBEHKeď príde na evanjelium, ľudia majú právo nesúhlasiť s tvojimi argumentmi, s tvojou teológiou, s tvojimi predpokladmi a závermi. Ale jedna vec, ktorú nemôžu poprieť, je tvoja osobná skúsenosť.

Vždy keď niekomu povieme svoj príbeh o tom, ako sme spoznali Ježiša (naše svedectvo), vzdávame tým česť a slávu Bohu a Boh má z toho radosť.

Tvoj príbeh – nezávisle od toho, nakoľko „výnimočný“ alebo „obyčajný“ sa ti zdá – je v konečnom dôsledku príbehom o Bohu. Je to príbeh z pohľadu očitého svedka o tom, ako ťa Boh zachránil z hriechu a smrti prostredníctvom Ježiša a ako sa ti vďaka tomu zmenil život.

Keď povieš svoj príbeh iným, pomáhaš im spoznať, aký je Boh a čo dokáže urobiť.

Príklady z Biblie

V Jánovi 9  Ježiš daroval zrak mužovi, ktorý bol od narodenia slepý. Ježišovi nepriatelia spochybnili uzdravenie muža a pokúšali sa dosiahnuť, aby poprel, že to bol zázrak. Povedali mu, že Ježiš je hriešnik. Trápili ho, podrobili ho krížovému výsluchu a zahrnuli ho urážkami. Nemal všetky odpovede – ani zďaleka! Ale hlavná vec, ktorú povedal a ktorú nemohli vyvrátiť, bola: „Jedno viem, že som bol slepý, a teraz vidím!“ (Ján 9, 25)

Prečítaj si Skutky 26,1-23. Židia zajali a uväznili Pavla. Predviedli ho pred kráľa Agrippu. Pre Pavla to bola vynikajúca príležitosť, aby povedal svoje svedectvo! Vo veršoch 1-11 Pavol zhrnul svoj život pred spasením, verše 12-18 obsahujú rozprávanie o tom, ako bol Pavol spasený a z veršov 19-23 sa dozvedáme o Pavlovom živote po jeho spasení.

Aj keď je dôležité, aby si vedel niekomu prezentovať evanjelium podľa Písma, jedným z najlepších spôsobov „prípravy pôdy“ na takéto vysvetlenie evanjelia je porozprávať svoje osobné svedectvo – dobre premyslené, cca. 3-minútové zhrnutie toho, ako si spoznal Krista a čo sa vďaka tomu zmenilo v tvojom živote.

O čom mám hovoriť?

Osobné svedectvo obyčajne pozostáva z troch častí:
1. Pred – aký bol tvoj život pred prijatím Krista
2. Ako – ako si dospel k rozhodnutiu prijať Krista
3. Po – aký je tvoj život po prijatí Krista

Je dôležité, aby tvoj príbeh obsahoval posolstvo evanjelia (bod 2), aby po skončení tvojho rozprávania poslucháč jasne chápal, že aj on potrebuje Krista, a ako ho môže spoznať.

Buď pripravený

Či stojíš v dlhom rade, sedíš vo vlaku či autobuse, stoluješ s členom rodiny alebo stojíš pred veľkým publikom, Biblia ťa vyzýva, aby si bol „vždy pripravený“ vysvetliť nádej, ktorá je v tebe vďaka Ježišovi, ale máš to robiť skromne a s úctou (1. Petra 3, 15-16)

Niekedy sa nám zdá, že keďže ide o náš vlastný príbeh, nemusíme urobiť nič pre to, aby sme boli pripravení ho porozprávať. Veď sme boli pri tom, keď sa to stalo, a žijeme ho dodnes.

Do nášho rozprávania však môžu vstúpiť rušivé prvky ako nervozita, neustále odbáčanie alebo zábudlivosť, kvôli čomu môže náš príbeh na poslucháčov pôsobiť chaoticky alebo rušivo.

Nauč sa svoj príbeh povedať stručne. Takmer ktokoľvek dokáže povedať svoje svedectvo za pol hodinu, ale nie každý poslucháč má čas alebo trpezlivosť vypočuť si ťa až do konca. Preto je dôležité, aby si dokázal vyselektovať kľúčové udalosti a zhrnúť ich v troch minútach. Ak to dokážeš povedať stručne, budeš to vedieť povedať aj dlhšie, ak bude treba – ale naopak to nie vždy platí.

Preto je dobré, ak si vyhradíš čas na prípravu a precvičovanie svojho svedectva. Pomôžu ti v tom nasledujúce pracovné listy. Vytlač si ich a pusti sa do práce! A potom sa už len modli a sleduj, aké príležitosti ti Pán Boh prinesie do cesty.