Avatar

Padajúce taniere

29 marca 2018
No Comments
598 Views
Hlavná myšlienka:

Keď nás hriech rozbije na tisíc kúskov, jedine Ježiš nás môže obnoviť a zlepiť dohromady.

Pozadie:

Padajúce taniere je dielo dvoch priateľov (Howarda Crutsingera a Johna Stronga), ktorí chceli svetu evanjelium „ukázať”, nielen „povedať”. Vytvorili tak umelecké dielo – video, ktoré pracuje viac s obrazmi než so slovami. Toto krátke video majstrovsky vykresľuje stvorenie, pád a naše vykúpenie. Príbeh rozprávaný Ježišom zahŕňa všetko, čo pre nás spravil, pretože nás miluje.

Video:

http://www.fallingplates.com/sk

Úvod:

Páči sa mi, keď umelci vedia vyjadriť veci jednoducho – presne ako v tomto videu. Pomocou symbolov zlomenosti a neskôr vykúpenia, nádeje a uzdravenia nám toto krátke video výstižne ukazuje podstatu evanjelia. Bez ohľadu na to, čomu veríte, toto video a jeho hlavná myšlienka platia pre každého jedného z nás. Všetci znášame dôsledky našich hriechov a zlých rozhodnutí. Keď nás hriech rozbije na tisíc kúskov, jedine Ježiš nás môže obnoviť a zlepiť dohromady. Nasledujúcich pár minút by som sa chcel rozprávať o tejto skutočnosti, pretože je to tá najdôležitejšia vec v našom živote.

Diskusné otázky:

Pri každej z nasledujúcich otázok vyber pár ľudí, aby ti odpovedali.

 1. Názov videa, ktoré sme práve videli, je Padajúce taniere. Aký je podľa vás hlbší význam tohto názvu?
 2. Aké ďalšie príklady „zlomenosti“ boli vo videu použité na ilustráciu našich zlých rozhodnutí?
 3. Čo je podľa vás hriech a aké sú jeho následky?
 4. Máte nejaký „akčný plán”, podľa ktorého bojujete s hriechom a zlomenosťou vo svojom živote? Ak áno, aký? Ak nie, prečo?
 5. Ako sa podľa vás cíti Boh, keď sa mu jeho stvorenia – vy a ja – otočia chrbtom?
 6.  Jeden z opakujúcich sa motívov vo videu bol obraz vybíjajúcej sa baterky. Na akom percente sa nachádza vaša „baterka“? Prečo?
 7. Vo videu odznela otázka „Čo hľadáš?” Nájde sa nejaký odvážlivec, ktorý by nám odpovedal na túto otázku?
Prečítaj nasledujúcu pasáž:

Pamätajme, že Kristus za nás zomrel už vtedy, keď sme ešte žili v hriechu. Aj za najušľachtilejšieho človeka len málokto by bol ochotný obetovať život. Ale nám Boh dokázal svoju lásku práve tým, že poslal Krista, aby zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnikmi. Tým skôr môžeme rátať s jeho milosťou teraz, keď sme Kristovou obeťou zbavení svojich vín! 10 Ak nás Kristova smrť zmierila s Bohom už vtedy, keď nás delilo nepriateľstvo, tým skôr nás Kristov život zachráni pred Božím hnevom teraz, keď sme už zmierení. 11 Bohom sa teda môžeme chváliť vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý nás s ním zmieril.  (Rimanom 5, 6-11, preklad Nádej pre každého)

 1. Čo má spoločné táto pasáž s videom, ktoré sme videli?
 2. Video hovorilo o tom, že ak sa nám v živote začne všetko rúcať, začneme hľadať veci, ktoré by nám pomohli zaplniť našu prázdnotu. Bolo povedané, že výsledkom je zlomenosť, smrť a oddelenie od Boha. Čo nám ponúka Ježiš, čo nenájdeme nikde inde len u neho?
 3. V akom vzťahu sme boli s Bohom v čase, keď za nás Ježiš zomrel (pozri v. 8 a 10)? Čo to hovorí o Bohu a o jeho vzťahu k nám?
 4. Vo videu Ježiš povedal: „Niekto musí zomrieť – ty, alebo ja.“ Vedel by niekto vysvetliť, prečo niekto musí zomrieť kvôli hriechu? (Môžeš spomenúť ďalšie pasáže z Biblie, napr. Rimanom 6, 23, aby si ukázal, že odplatou za hriech je vždy smrť. Takisto sa môžete spolu pozrieť aj na Genezis 3 alebo Jakuba 1, 15.)
 5. Čo znamená slovné spojenie „byť zmierený s Bohom“ (pozri v. 10)? Prečo je to dôležité?
 6. Niektorí ľudia vnímajú Boha ako nejakú tyranskú obludu, ktorá od nás vyžaduje jednu vec za druhou. Avšak vo videu Ježiš povedal: „Nechcem aby si zomrel. Prišiel som ťa zachrániť.“ Ktorá „tvár“ Ježiša sa podľa Biblie zdá pravdepodobnejšia? Prečo?
 7. Práve ste počuli tú najlepšiu správu v živote: Ježiš za vás zomrel, keď ste na tom boli najhoršie. Keď ste boli zlomení, obetoval sa na kríži, aby ste vy mohli žiť. Ale chce od vás odpoveď. Aká bude vaša odpoveď na Ježišov úžasný dar lásky?
Na záver:

Rozbíjajúce sa taniere. Znečistená voda. Vyschnuté kvety. Zhorené stromy. Plačúce oči. Všetky tieto obrazy symbolizujú stav, v akom sa nachádza náš vzťah s Bohom, keď si vyberieme hriech namiesto neho. Video Padajúce taniere nám ukázalo, ako vyzerá náš život v hriechu, a čo všetko urobil Ježiš, aby to napravil.

S hriechom je neradno sa zahrávať. Je to jednoduché slovíčko, avšak s obrovskými následkami. Ide o tie veci v našom živote, ktoré sa nepáčia Bohu. Keď hrešíme, ako by sme mu hovorili, že sme múdrejší než on. A výsledok je vždy, vždy, vždy rovnaký: smrť.

A presne preto prišiel Ježiš z neba na túto Zem a zomrel namiesto nás. Zomrel, aby sme nemuseli zomrieť my. Najdôležitejší moment v Biblii je bezpochyby ten, kedy Ježiš zomrel na kríži a vstal z hrobu, čím nám ukázal, že má moc nad hriechom, nad hrobom aj nad smrťou. Zomrel, aby sme už viac nemuseli byť oddelení od Boha.

Nikto na tejto Zemi vás nedokáže tak veľmi milovať!

Takže, čo vy a Ježiš? Tak ako sme videli vo videu, môžeme skúšať veci ako alkohol, sex, popularitu, peniaze a pod., aby sme zaplnili tú prázdnotu v našom živote. Nič z toho nám však nepomôže. Jedine Ježiš môže zlepiť tie kúsky dohromady a navrátiť nám Život. Ježiš chce, aby ste si ho vybrali a aby ste s ním vkročili do nového života. Všetko, čo ste doteraz urobili, vás len ťahalo dolu, preč od života. Jediná možnosť, ako získať večný život, je nasledovať Ježiša a vložiť do neho svoju dôveru a nádej.

Chcem vás do toho vyzvať práve teraz. Zastavte sa na chvíľu a v tichosti svojho srdca povedzte Ježišovi ako veľmi vám je ľúto všetkých hriechov, ktoré ste spáchali voči nemu, sebe a ostatným. Poproste ho, aby vám odpustil hriechy a sľúbte mu, že odteraz ho chcete nasledovať.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom toho, kto je Ježiš, a čo pre vás urobil, chcem vás poprosiť, aby ste po skončení neodchádzali. Chceli by sme sa s vami o tom ešte rozprávať. Ak ste práve hovorili s Ježišom po prvýkrát, radi by sme o tom počuli!

Zakonči modlitbou

Napísal David R Smith