Avatar

Učeníctvo

14 novembra 2015
No Comments
4 629 Views

Učeník je jednoducho nasledovník Ježiša Krista: žije podľa jeho učenia a verne sa zapája do budovania jeho kráľovstva.

ČO JE UČENÍCTVO

čo je učeníctvo, Učeníctvo

Čo je učeníctvo? Podstatou učeníctva je nasledovanie Ježiša. Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lukáš 9, 23) Znie to jednoducho. Čo to však znamená v praxi?

S nasledovaním „vodcov“ máme vo svojej kultúre a histórii veľa skúseností. Zväčša negatívnych. Vráťme sa preto v histórii ešte ďalej a pozrime sa na to, čo znamenalo nasledovať niekoho, alebo byť niekoho učeníkom v judaizme.

Učeníctvo v časoch Ježiša

Učeníctvo bolo v judaizme bežné. Mladý muž mohol požiadať rabína, aby ho vzal medzi svojich učeníkov. Ak s tým rabín súhlasil, nasledovalo dlhé obdobie, počas ktorého žil učeník v úzkej spätosti so svojím učiteľom – žil s ním a slúžil mu, pričom ho počúval, pozoroval a napodobňoval. Vo svojom zmýšľaní, charaktere aj schopnostiach sa postupne sa stával ako jeho učiteľ.

V tejto tradícii pokračoval aj Ježiš. Hneď na začiatku svojej služby sa modlil a vybral si dvanásť mužov, ktorí s ním mali žiť a učiť sa od neho – počúvaním, pozorovaním a napodobňovaním. A oni v tom pokračovali  ďalej. Zhromažďovali ľudí, rozprávali im o tom, čo Ježiš robil a kázal, a učili ich, ako toto všetko odovzdávať ďalším a ďalším. Ich cieľom bolo pripútať srdcia svojich poslucháčov k Ježišovi, nie k sebe samým. Premieňali týchto ľudí v poslušných, milujúcich učeníkov Ježiša Krista.

Učeníctvo ako jediná cesta

Učeníctvo nie je akási prémiová verzia kresťanstva – pre pár vyvolených nadšencov. Učeníctvo by podľa Ježiša mala byť jediná verzia kresťanstva. Malo by byť zapísané do DNA nášho kresťanského života. Učeníctvo nie je kurz, nie je to program, ktorý môžeš absolvovať, ani skupinka, na ktorú môžeš týždeň čo týždeň chodiť. Učeníctvo je životný štýl nasledovania Ježiša. Zomieranie sebe, svojim vlastným túžbam a predstavám o živote, tomu, čo hovorí kultúra okolo nás… a prispôsobovanie svojho každodenného života Ježišovi, jeho hodnotám a prioritám. Ak sme skutoční učeníci Ježiša, dávame mu priestor, aby sa on rozhodoval o trávení nášho času, peňazí aj  energie, namiesto toho, aby sme mu s vďakou „obetovali“ naše zvyšky. Nasledovanie Ježiša si ťa vyžaduje celého.

Niekto raz povedal, že jedinou a ničím nenahraditeľnou podmienkou na produkovanie zbožných, zrelých kresťanov, sú zbožní, zrelí kresťania. To však nie je také ľahké. A preto vznikla táto stránka o učeníctve: o tom, ako byť učeníkom Ježiša, aj o tom, ako činiť ďalších učeníkov. Veríme, že tu pre svoju cestu s Bohom nájdeš inšpiráciu, motiváciu, aj veľa užitočných rád a praktických skúseností.