Avatar

AKO SI VYBRAŤ UČENÍKA

19 júna 2015
No Comments
2 885 Views

ako vybrať učeníka, AKO SI VYBRAŤ UČENÍKA

V určitom bode našej cesty ako učeníka Ježiša Krista je dobré, aby sme k sebe na cestu prizvali aj iných. Väčšinou však prežívame obavy či neistotu, keď si pomyslíme na to, že by nás mal niekto „nasledovať“ počas toho, ako my nasledujeme Ježiša.

Možno si kladieš otázku: Koho by som mal viesť v učeníctve? Do koho by som mal investovať svoj život? Zrejme pri tvojich dverách nestepujú desiatky potenciálnych kandidátov na učeníkov, takže to budeš pravdepodobne ty, kto musí urobiť prvý krok a niekoho osloviť.

Ježiš si svoj čas a energiu rozložil veľmi premyslene. Vyučoval tisíce ľudí, do služby zmobilizoval sedemdesiatich, osobne vybral a vyškolil dvanástku, a z nich sa najviac a najdôvernejšie venoval trom. Jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré môžeš urobiť, je rozhodnutie o tom, do ktorých 2 – 3 jednotlivcov budeš investovať najviac svojho času a energie – koho si vyberieš za svojich učeníkov. Pozrime sa na to, prečo a ako to urobiť.

Pýtaj sa Boha

V 6. kapitole Lukášovho evanjelia vidíme, ako si Ježiš vybral učeníkov. V Lk 6, 12 sa píše: „V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi.“ Ak Ježiš potreboval celú noc stráviť v spoločenstve s Otcom pred takýmto dôležitým rozhodnutím, o čo viac potrebuješ Božiu múdrosť a vedenie ty?

Ak máš do niekoho investovať svoj čas, ak mu máš odovzdať to, čo Boh odovzdal tebe, ak sa mu máš zdôveriť s tým, čo ťa Boh naučil, prirodzene dúfaš, že to, čo do neho vložíš, jedného dňa verne odovzdá ďalej. Iste by si bol rád, keby to použil a znásobil, namiesto toho, aby to „zakopal do zeme“ a nechal vyjsť navnivoč. Preto pros Ducha Svätého, aby ti ukázal, kto má potenciál stať sa dobrým učeníkom a mať vplyv na ďalších ľudí. Modlitba a očakávanie na Boha musí zohrať kľúčovú rolu pri tvojom výbere učeníkov.

Prirodzené učeníctvo

Ak niekoho privedieš k Ježišovi, automaticky by si ho mal ty alebo niekto iný viesť v učeníctve. Prirodzene sa s ním môžeš stretávať ďalej a pomáhať mu v jeho kresťanskom raste: naučíš ho modliť sa, čítať Bibliu, tráviť čas s Bohom, hovoriť o ňom iným atď. To všetko prebieha prirodzene, bez toho aby on na začiatku rozumel tomu, čo je vlastne proces učeníctva. Je to podobné ako s novorodeniatkom: nehovoríš mu, čo s ním ideš robiť, alebo si od neho nepýtaš povolenie, jednoducho ho miluješ a učíš ho robiť všetko, čo potrebuje, aby rástlo a postavilo sa na vlastné nohy.

Trochu iná je situácia, ak ťa Boh vedie k tomu, aby si viedol v učeníctve niekoho, kto už je nejaký čas kresťanom. Keďže tvoj čas a energia sú obmedzené, je prirodzené, že ich budeš chcieť investovať efektívne. Aj v Biblii máme množstvo príkladov na to, ako Ježiš, Pavol, či iní učeníci cielene venovali najviac času „verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných“ (2Tim 2,2). Ale ako ich spoznáš?

Dobrý učeník má určité PLUSy
  • P ako prístupnosť

Je ľahko prístupný? Má čas pravidelne sa s tebou stretávať? Ak sa k nemu musíš dobýjať, lebo je neustále zaneprázdnený inými aktivitami, nebude jednoduché viesť ho v učeníctve. Často je to otázka priorít – žiaľ, pre mnohých kresťanov má partner, rodina, škola, práca či koníček vyššiu prioritu než to, aby sa stali učeníkom Ježiša. Byť učeníkom totiž znamená zomierať sebe, prehodnotiť si priority, podriadiť svoje ciele či túžby Ježišovi a prijať tie jeho. Nie každý je ochotný zaplatiť túto cenu. Preto hľadaj človeka, ktorý má pre Boha miesto nielen vo svojich rečiach, ale aj vo svojom diári.

  • L ako láska k Bohu a ľuďom

Má srdce pre Boha? Snaží sa ho lepšie spoznávať a nasledovať? Má srdce pre iných ľudí? Uvedomuje si, že ľudia okolo neho, ktorí nepoznajú Krista, smerujú do záhuby? Verí, že aj on môže zohrať rolu v tom, aby ich od nej odvrátil? Hľadaj človeka, ktorého motivuje jeho láska k Bohu a k ľuďom.

  • U ako učenlivosť

Prejavuje hlad po tom, aby rástol? Trávi čas v Písme? Využíva rôzne príležitosti na duchovný rozvoj? Či je niekto učenlivý, ľahko zistíš podľa toho, ako reaguje na veci, ktoré sa mu snažíš odovzdať. Jedným z najväčších sklamaní v učeníctve je to, keď sa snažíš pracovať s niekým, kto si myslí, že všetko vie (a samozrejme lepšie než iní). Hľadaj preto človeka, ktorý je dostatočne pokorný, aby si priznal, že sa môže naučiť niečo nové – aj od obyčajného človeka, ako si ty.

  • S ako spoľahlivosť

Dá sa na neho spoľahnúť, že urobí to, čo si mu povedal? Dodrží svoje slovo? Vieš mu zveriť určité zodpovednosti? Nie, nemusí byť dokonalý. To by nikto z nás nemohol byť učeníkom – ani ty. Jednoducho hľadaj niekoho, na koho sa budeš môcť spoľahnúť, že vo svojej službe Bohu a ľuďom urobí to, čo bude v jeho silách v tom bode svojej zrelosti, kde sa práve nachádza.

Všetky štyri spomínané vlastnosti sú dôležité, ak má učenícky vzťah dobre fungovať. Prístupnosť, láska k Bohu a ľuďom, učenlivosť a spoľahlivosť – to sú PLUSy biblického učeníka, ktoré by si mal zvažovať, keď sa budeš modliť a rozhodovať ohľadom toho, do koho chceš najviac investovať svoj čas a energiu.

Ak ti Boh niekoho takého dá na srdce, v článku Výber učeníka je ako puzzle sa dozvieš o tom, ako ho môžeš osloviť, aby sa stal tvojím učeníkom.


Na zamyslenie a aplikáciu:

  1. Zamysli sa nad svojou cestou učeníctva. Ako prebehli tvoje prvé kroky s Bohom? Čo ti najviac pomohlo rásť? Čo ti chýbalo?
  2. Ako vnímaš Ježišov príkaz, aby sme mu „činili učeníkov vo všetkých národoch“ (Matúš 28, 18-20)?
  3. Akú rolu by si mohol v tomto Veľkom poslaní zohrať ty osobne, tam kde žiješ a pôsobíš? Prečo je to dôležité?
  4. V článku sa spomínajú určité vlastnosti, ktoré by mal mať učeník. Ako sa darí v spomínaných oblastiach tebe osobne? Ktoré vlastnosti pokladáš za kľúčové u ľudí, ktorým máš venovať svoj čas?
  5. Modli sa a pros Boha, aby ti ukázal, koho by si mohol osloviť s výzvou, aby si ho mohol viesť. Potom urob všetko preto, aby si tohto človeka (alebo týchto ľudí) oslovil, motivoval a odovzdal mu víziu učeníctva.