Homepage 1

VITAJ NA STRÁNKE UČENÍK.SK!

Chceš sa byť učeník Ježiša, ale nevieš ako? Túžiš ho nasledovať a plniť jeho Veľké poverenie? Alebo chceš viesť v učeníctve iných a potrebuješ „know-how“? Veríme, že ti táto stránka poslúži na osobný rast ako aj pre napredovanie Božieho kráľovstva! Poď s nami hlbšie!

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“
Matúš 28, 18-20

E-kniha na stiahnutie zadarmo!

Všetkým našim čitateľom ponúkame zdarma stiahnutie bestselleru Francisa Chana Multiplikácia o učeníctve.

Pre viac info klikni sem.

ODPORÚČAME

Robert Coleman: Majstrov plán evanjelizácie

A. W. Tozer: Následování Boha

Dietrich Bonhoeffer: Následování

Greg Ogden: Proměnující učednictví (Vztahový přístup k učednictví)

Bill Hull: Učednický model církve: Jak získat dynamiku prvotní církve v dnešní době

Bill Hull: The Disciple Making Pastor

David Platt: Follow Me