Avatar

ŠTÝLY EVANJELIZÁCIE – TEST

29 marca 2018
No Comments
1 943 Views

evanjelizácia test, ŠTÝLY EVANJELIZÁCIE – TESTCharles Spurgeon, slávny anglický baptistický kazateľ z 19. storočia, bol známy svojím odvážnym hlásaním evanjelia. Spolu s ďalšími známymi kazateľmi tých čias bol zástancom „pozývania dopredu“. Znamenalo to, že na konci evanjelizačného stretnutia dal výzvu pre tých, ktorých Duch Svätý usvedčil z ich hriechu a cítili túžbu prijať do svojho života Ježiša. Táto metóda sa rýchlo rozšírila, no napriek jej efektívnosti mala aj svojich oponentov. Raz za Spurgeonom prišla istá žena, ktorá mu vyčítala, že sa jej nepáči jeho evanjelizačný štýl. Dali sa do reči a on sa jej opýtal, ako teda ona šíri evanjelium. Z jej slov postupne vyplynulo, že nijako. Na to jej Spurgeon povedal: „Nuž, môj štýl sa mi pozdáva viac ako ten váš.“

Prečítaj si nasledujúce výroky a rozhodni sa, ktorý ťa najviac vystihuje (väčšina z nás má sklony k viacerým štýlom, ale pravdepodobne objavíš jeden primárny). Zisti, ktorý to je, a potom ďalej rozvíjaj zručnosti a dary, ktorými ťa Boh obdaroval v rámci tohto štýlu. Toto rozdelenie na 6 štýlov pochádza z knihy „Becoming a Contagious Christian“ (Staň sa nákazlivým kresťanom) od Billa Hybelsa. Je to skvelá praktická príručka o osobnej evanjelizácii. 

Test

Na papier si napíš čísla otázok a svoje hodnotenie toho, nakoľko sa na teba vzťahujú nasledujúce výroky (3 – veľmi, 0 – vôbec)

____ 1. Počas rozhovorov rád prechádzam priamo k veci: bez okolkov či zbytočných omáčok.

____ 2. Mám problém dostať sa z knižnice či kníhkupectva bez toho, aby som si vzal nejaké knihy, ktoré mi pomôžu lepšie chápať problémy, ktorými žije naša spoločnosť.

____ 3. Často rozprávam príbehy o svojich osobných skúsenostiach, aby som ilustroval to, čo sa snažím povedať.

____ 4. Som rád a často s ľuďmi; kladiem veľmi veľký dôraz na priateľstvá.

____ 5. Rád pozývam ľudí, aby sa pridali k aktivitám, do ktorých som zapojený.

____ 6. Vidím potreby v živote ľudí, ktoré iní často prehliadajú a snažím sa ich naplniť.

____ 7. Nebojím sa pritlačiť človeka „k múru“, keď sa mi to zdá potrebné.

____ 8. Mám tendenciu veci analyzovať.

____ 9. Viem sa vcítiť do situácie iných, používam výrazy „Aj ja som si to kedysi myslel,“ alebo „Aj ja som sa tak predtým cítil.“

____  10. Môj diár dokazuje, že priateľstvá sú moja priorita a trávim so svojimi priateľmi veľa neformálneho času

____  11. Ak mám byť úprimný, aj keby som to zvládol, viac mi vyhovuje, ak mojim priateľom vysvetlí evanjelium niekto „kvalifikovanejší“.

____  12. Napĺňa ma, keď môžem iným pomáhať nenápadne, mimo „svetiel reflektorov“.

____  13. Nemám problém konfrontovať svojich priateľov s pravdou, aj keby to ohrozilo náš vzťah.

____  14. Vo svojich rozhovoroch sa prirodzene zameriavam na problémy, ktoré bránia danému človeka v duchovnom napredovaní.

____  15. Keď ľuďom rozprávam o tom, ako som uveril v Ježia, zdá sa mi, že ich to zaujíma a vypočujú si ma.

____  16. Radšej sa zaoberám problémami z osobného života ľudí, než teologickými otázkami.

____  17. Keď sa dozviem o nejakej evanjelizačnej akcii, urobím všetko pre to, aby som tam doviedol svojich neveriacich priateľov.

____  18. Radšej ľuďom preukazujem lásku svojimi skutkami než svojimi slovami.

____  19. Dokážem stručne a jasne vysvetliť evanjelium a vyzvať človeka, aby urobil rozhodnutie ohľadom Boha.

____  20. Mám rád diskusie a debaty o ťažkých otázkach.

____  21. Zámerne sa zdieľam s ľuďmi o svojich chybách a zlyhaniach, ak im to pomôže stotožniť sa s riešením, ktoré som našiel.

____  22. S ľuďmi diskutujem najskôr o ich živote a až potom o tom, čomu veria.

____  23. Zámerne sledujem, kde sa chystajú nejaké strategické akcie s duchovnou tematikou, aby som tam mohol pozvať iných ľudí (napr. kresťanské koncerty, evanjelizácie, bohoslužby pre hľadajúcich).

____  24. Mám skúsenosť, že keď sú ľudia duchovne uzatvorení, vďaka mojim tichým prejavom kresťanskej lásky sa postupne otvárajú duchovným veciam.

____  25. Riadim sa mottom: „Nech to dopadne dobre či zle, musím niečo povedať alebo urobiť!“

____  26. Často som z ľudí frustrovaný, keď používajú slabé argumenty alebo tvrdia niečo nelogické.

____  27. Zdá sa, že ľudí zaujíma, keď počúvajú moje autentické príbehy o ťažkých situáciách, ktoré sa udiali v mojom živote.

____  28. Rád vediem dlhé rozhovory so svojimi priateľmi.

____  29. Vždy hľadám spojivo medzi potrebami a záujmami svojich priateľov a rôznymi akciami, knihami atď., ktoré by sa im mohli páčiť alebo by im mohli prospieť.

____  30. Je pre mňa príjemnejšie fyzicky pomôcť človeku v mene Krista, než sa zapájať do náboženských diskusií.

____  31. Niekedy sa dostávam do problémov kvôli svojmu nedostatku taktu či empatie počas svojej interakcie s inými.

____  32. Mám rád kresťanskú apologetiku a dokážem odpovedať na „ťažké otázky“ neveriacich.

____  33. Stále ma privádza do úžasu, ako ma Boh priviedol k viere v neho, a to ma motivuje, aby som o tom rozprával iným.

____  34. Ľudia ma vo všeobecnosti pokladajú za priateľského, citlivého a súcitného človeka.

____  35. Vrcholom môjho týždňa by bolo, keby som so sebou mohol niekoho neveriaceho pozvať na dobrú kresťanskú akciu.

____  36. Som skôr praktický a zameraný na aktivity, než filozofický a zameraný na idey.

 

Zapíš si body do tejto tabuľky a zrátaj si body v jednotlivých kategóriách.

evanjelizácia test, ŠTÝLY EVANJELIZÁCIE – TEST

1. PRIAMY ŠTÝL

Príklad z Biblie: Peter (Skutky 2)

Vlastnosti: odvážny, sebaistý, asertívny

Charakteristika: Žiaľ, vzniklo veľa stereotypov kvôli nevhodnému používaniu tohto štýlu. Nepáči sa nám, ak nás niekto chytí pod krk a opýta sa nás: „Si už spasený?“ Tento štýl je však výrazne prítomný v celej Novej zmluve. Peter evanjelizuje podobným štýlom v Skutkoch 2, keď hovorí pred veľkým davom počas Letníc. „Čo máme urobiť, aby sme boli spasení?“ pýtali sa mnohí po tom, čo ich Peter konfrontoval a postavil ich pred výzvu. „Kajajte sa a nechajte sa pokrstiť,“ žiadal od nich Peter.

V minulosti sa priamy štýl vyznačoval skôr kazateľským štýlom, kde kresťania prezentovali výklad evanjelia a poslucháč(i) ho počúval(i). V dnešnej spoločnosti to už funguje menej a zažívame návrat k tzv. rabínskemu štýlu, ktorý používal aj Ježiš – k metóde kladenia dobrých otázok, ktoré privedú poslucháča k zamysleniu sa nad tým, čomu vlastne verí a aké ovocie to prináša v jeho živote.

Verš: „Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením.“ 2Tim 4, 2

Príklady: Billy Graham, Bill Bright… Ak sa chceš zlepšiť v priamej evanjelizácii, odporúčame ti knihu „Questioning Evangelism“ od Randyho Newmana – tvrdí, že kladenie dobrých otázok je najlepší spôsob, ako zdieľať evanjelium. Podobne evanjelizoval aj Ježiš, ktorý sa vždy viac pýtal, ako rozprával.

Varovanie: Keď budeš ľudí konfrontovať s pravdou, snaž sa byť citlivý a taktný, aby si ich neurazil a neodradil! 

2. INTELEKTUÁLNY ŠTÝL

Príklad z Biblie: Pavol (Skutky 17)

Vlastnosti: skúmavý, analytický, logický

Charakteristika: Takýto človek je logický, racionálny a rád sa zamýšľa nad otázkami a názormi iných. Často začína rozhovor otázkou „Čo si o tom myslíš?“ V Skutkoch 17 Pavol používa tento štýl v Aténach, v centre vzdelanosti a kultúry vtedajšieho sveta, počas diskusie so vzdelanými Grékmi. Pavol sa dodnes pokladá za jedného z najväčších intelektuálov všetkých čias.

Verš: „Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím.“ 1Pt 3, 15-16

Príklady: Josh McDowell, Tim Keller, webstránka Everystudent.sk

Varovanie: Nesnaž sa zodpovedať na všetky otázky človeka miesto toho, aby si mu zvestoval evanjelium. Nehádaj sa a radšej sa snaž byť dobrým poslucháčom. 

3. PRÍBEHOVÝ ŠTÝL

Príklad z Biblie: Uzdravený slepec (Ján 9)

Vlastnosti: komunikatívny, úprimný, autentický

Charakteristika: Tento štýl nám je možno najznámejší. V Jánovi 9 slepec, ktorého Ježiš uzdravil, odmieta diskutovať s autoritami o tom, či je Ježiš dobrý alebo zlý. Jednoducho rozpráva svoj príbeh o svojom uzdravení. „Jedno viem,“ hovorí, „Bol som slepý a teraz vidím.“. Aj my máme osobné skúsenosti s Ježišom, s ktorými sa vieme podeliť, podobne ako tento slepec. Tvoj osobný príbeh má silu a nikto ho nemôže poprieť.

Verš: „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. A naše spoločenstvo je spoločenstvom s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.“ 1Jn 1, 3

Príklady: Corrie Ten Boom, Joni EriksonTada, Nick Vujicic, webstránka Mojpribeh.sk

Varovanie: Hovor o Ježišovi a o tom, čo urobil – nielen o sebe. Jemu prinášaj slávu. 

4. VZŤAHOVÝ ŠTÝL

Príklad z Biblie: Matúš/Lévi (Lukáš 5, 29)

Vlastnosti: Srdečný a milý, zhovorčivý, orientovaný na priateľstvá

Charakteristika: Tento štýl je pre mnohých najjednoduchší. Lévi v Lukášovi 5 bol nenávidený nepriateľ, vyberač daní, no aj on sa napokon pridal k Ježišovi. Rozhodol sa usporiadať veľkú párty pre svojich kolegov a priateľov, aby aj oni spoznali Ježiša. Využil svoje vzťahy, aby priviedol iných k Ježišovi.

Verš: „Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.“ 1K 9, 22

Príklady: Tento štýl reprezentuje množstvo „neznámych“ kresťanov – neznámych vo svete, ale známych medzi svojimi priateľmi, ktorí evanjelizujú svojím „životným štýlom“ a otvárajú svoj život ľuďom okolo seba.

Varovanie: Nezabúdaj, že hovorenie pravdy má ešte väčšiu hodnotu, než je hodnota priateľstva. Nechaj sa viesť Duchom Svätým, aby si vedel, kedy je čas svedčiť aj svojimi slovami. 

5. POZÝVAJÚCI ŠTÝL

Príklad z Biblie: žena pri studni (Ján 4)

Vlastnosti: pohostinný, zameraný na vzťahy, podmanivý

Charakteristika: Tento štýl je pre mnohých prirodzený. V Jánovi 4 sa Samaritánka ponáhľa späť do mesta a pozýva svojich známych, aby sa „prišli pozrieť“ na Ježiša. Kto by nechcel byť pozvaný, aby spoznal niekoho nového? Podobný príklad vidíme aj v Jánovi 1. Je tu séria udalostí, keď jeden človek za druhým pozýva niekoho, aby sa prišiel pozrieť na Ježiša. V Jn 1, 41 sa píše, že len čo Ondrej spoznal Ježiša, zavolal aj svojho brata Petra. Na druhý deň Filip pozval Natanaela. Ten sa pýtal: „Či z Nazareta môže byť niečo dobré?“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Jednoducho príď. Skús sa zamyslieť nad Petrom a nad tým, akú rolu zohral v ranej cirkvi. Čo keby Ondrej nepozval Petra, aby sa zoznámil s Ježišom? Jediné pozvanie môže zmeniť život alebo aj mnoho životov.

Verš: „Nato pán povedal sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady! Koho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa naplnil dom.“ Lk 14, 23 

6. SLUŽOBNÍCKY ŠTÝL

Príklad z Biblie: Tabita/Srnka (Skutky 9, 36)

Vlastnosti: zameraný na iných, pokorný, trpezlivý, starostlivý

Verš: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ Mt 5, 16

Charakteristika: O Tabite sa v Skutkoch 9 píše, že svoje dni napĺňala láskavými skutkami a štedro pomáhala ľuďom v núdzi. Tento štýl často roztopí srdce neveriacich, pretože nie sú zvyknutí, aby im niekto dlhodobo nezištne prejavoval lásku a súcit.

Príklady: Takýto prístup k evanjelizácii majú okrem jednotlivcov aj rôzne cirkevné spoločenstvá a charitatívne organizácie.

Varovanie: Skutky nenahrádzajú slová (R 10, 14). V Biblii niet nikoho, kto by prišiel k viere bez toho, aby mu o nej niekto povedal – dokonca aj etiópsky eunuch (ktorý si čítal Písmo) potreboval Filipa, aby mu ho vysvetlil a povedal mu evanjelium. Aj keď sa „necítiš“ na to, aby si niekom vysvetlil evanjelium, spoľahni sa na Ducha Svätého, že ti dá tie správne slová v správny čas.


Žiadny štýl sa nehodí pre všetkých – ani pre všetky situácie. Ak chceme na nejakého kresťana nanútiť jediný štýl, odradíme ho od evanjelizácie. A ak chceme nanútiť jediný štýl evanjelizácie na neveriacich, môžeme ich tým odradiť od Ježiša.

Takže aký je TVOJ štýl? Začni ho praktizovať… ešte dnes.

A nezabudni sa ďalej rozvíjať v tých štýloch, ktoré nie sú tvojou silnou stránkou.