Avatar

KTO JE MULTIPLIKUJÚCI SA UČENÍK

12 novembra 2015
No Comments
1 895 Views

multiplikujúci sa učeník, KTO JE MULTIPLIKUJÚCI SA UČENÍK

Je zarážajúce, koľkí ľudia veria, že je možné byť kresťanom bez toho, aby boli ako Kristus (po ktorom sú kresťania pomenovaní). Že je možné byť jeho nasledovníkom bez toho, aby ho nasledovali. Že je možné byť jeho učeníkom bez toho, aby sa učili od svojho Učiteľa. Základné pojmy kresťanstva sa nám akosi vyprázdnili a my zabúdame na ich pravý význam.

Poďme si preto definovať, čo máme na mysli pod pojmom „multiplikujúci sa učeník.“

„Multiplikujúci sa učeník je nasledovník Ježiša Krista, ktorý sa zapája do Veľkého poverenia a činí nových učeníkov.“

Rozmeňme si túto definíciu na drobné. Multiplikujúci sa učeník sa nevenuje len duchovnému sčitovaniu – aj keby bolo jeho rozsievanie Božieho slova akékoľvek usilovné a široké.

Človek taktiež nie je multiplikujúcim sa učeníkom, ak síce má takýto túžbu či zámer, ale zatiaľ v jeho živote žiadna multiplikácia prostredníctvom nových duchovných generácií nenastala.

Rozviňme si teda jednotlivé výrazy z vyššie uvedenej definície:

„Nasledovník Ježiša“
 • Základom pre multiplikáciu je intímny vzťah s Ježišom. Učeník neustále nasleduje svojho Pána a žije v moci a pod vedením Ducha Svätého.
 • Nie je možné niekoho nasledovať bez toho, aby sme sa stali takými, ako je on. Ježiš povedal: „Učeník nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ.“ (Lukáš 6, 40) To je celá pointa nášho učeníctva: napodobňujeme Ježiša, pokračujeme v jeho službe a v procese toho sa mu čoraz viac podobáme.
 • Ak chceš, aby Boh mocou svojho Slova premieňal iných ľudí, najskôr musíš takúto premenu zažiť ty sám.
„Zapája sa do Veľkého poverenia“
 • Naším cieľom je, aby naši učeníci prijali Veľké poverenie za svoje a aktívne sa do neho zapojili. Vyzývame ich k tomu a pomáhame im premyslieť si osobný plán, akú rolu v ňom môžu zohrať.
„Činí nových učeníkov“
 • Činenie učeníkov zahŕňa premenu života, nielen prenos informácií či metód. Platí tu príslovie „Aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn“. Multiplikujúci sa učeník činí ďalších učeníkov, ktorí sa budú multiplikovať: ich život sa zmení a oni budú chcieť činiť ďalších učeníkov.
 • Slovo „nových“ znamená, že sa budeme zameriavať na evanjelizáciu a získavanie nových učeníkov, nielen na zhromažďovanie a mobilizovanie existujúcich veriacich.
 • Slovo „učeníkov“ je zámerne v množnom čísle, aby sme zdôraznili, že multiplikujúci sa učeník je neustále, priebežne zapojený do procesu získavania nielen jedného, ale viacerých učeníkov.

Na zamyslenie a aplikáciu:

 1. Čo pre teba znamená nasledovať Ježiša? Ako sa to prejavuje v tvojom živote? V ktorých oblastiach sa ti darí alebo nedarí nasledovať Ježiša?
 2. Ako sa zapájaš do Veľkého poverenia (Mt 28, 18-20)? Ako sa ti darí byť v tom príkladom pre svojich učeníkov? Ak ešte nemáš vypracovaný plán osobnej evanjelizácie, modli sa za to a vypracuj si ho.
 3. Koľko času týždenne venuješ čineniu nových učeníkov? Ako sa ti v tom darí? V čom potrebuješ pomoc?
 4.  Si podľa tejto definície multiplikujúci sa učeník? Ak nie, modli sa, aby ti Boh ukázal, čo potrebuješ urobiť preto, aby si sa ním stal, a potom to urob.