Avatar

Keith Davy & Daniela Byers: EVANJELIZUJME BIBLICKY

29 marca 2018
No Comments
825 Views

, Keith Davy & Daniela Byers: EVANJELIZUJME BIBLICKYČo si myslíš o evanjelizácii? A – čo je rovnako dôležité – ako zmýšľaš o evanjelizácii?

Ak si medzi kresťanmi dlhší čas, zrejme si už bol vystavený rôznym pohľadom na evanjelizáciu. Čím viac si o nej počul, tým môžeš byť ohľadom nej zmätenejší. Na evanjelizáciu je totiž mnoho rozličných názorov a zároveň existujú rôzne dôrazy, stratégie a prístupy. Mnohé z nich sú, samozrejme, veľmi užitočné. Ale niekedy sa stáva, že ich posolstvá si mierne protirečia. Napríklad niektorí hovoria, že si musíš zaslúžiť právo byť vypočutý. Iní sú zástancovia toho, že jednoducho treba byť iniciatívny a dôverovať Bohu, že použije moc evanjelia. Tak čo je
pravda? Jedno či druhé, alebo ani jedno ani druhé? Hmm. Dobrá otázka. A je ich omnoho viac.

Vplyv našej kultúry tejto veci sotva pomôže. Evanjelizácia nie je príliš vysoko hodnotená tými, ktorí nechápu, čo je v stávke. A preto sme zaplavení karikatúrami (otĺkanie Biblie o niečiu hlavu) a taktiež volaním po tolerancii a pluralizme („Nikdy by sme nemali svoje názory vnucovať iným…“). Dnešný relativizmus nás dokonca núti zamýšľať sa nad tým, či to vôbec má zmysel („Pokiaľ niekto niečomu úprimne verí a nikomu pritom neubližuje, je to v pohode.“)

Čo si teda máš o tom myslieť?

Vráť sa na začiatok. Študuj primárny zdroj: Novú zmluvu. Všímaj si, čo znamenala evanjelizácia pre Ježiša a jeho raných nasledovníkov. Na tomto základe potom môžeš zosúladiť svoj štýl svedectva s tým, po čom túži Boh, a prispôsobiť sa výzvam a príležitostiam dnešného sveta. Práve o tom je táto knižka. Bola vypracovaná tak, aby ťa previedla procesom budovania osobnej (a biblickej) filozofie evanjelizácie.

Evanjelizujme biblicky nie je vyčerpávajúcou štúdiou (a dúfame, že ťa ani nevyčerpá), ale ti poskytne cenný základ, na ktorom môže Ježiš stavať, aby si po celý život prinášal ovocie.

Spolu alebo sám?

Evanjelizujme biblicky je určené pre osobné štúdium. Nie sú k nemu vypracované otázky pre skupinovú diskusiu. To ti umožní postupovať svojím vlastným tempom a vyvodzovať si vlastné závery. Mnohým však pomôže, ak robia toto štúdium paralelne s inými. Tak môžeš mať osoh aj z pasáží, ktoré ti možno ušli.

Ak ho chceš robiť v skupine, stretnite sa raz do týždňa a porovnajte svoje pozorovania. Diskutujte o svojich zisteniach ohľadom piatich kľúčových otázok a uvažujte nad ich dôsledkami pre dnešný svet.

Stiahnuť Evanjelizujme biblicky