Avatar

MULTIPLIKÁCIA

19 júna 2015
No Comments
2 944 Views

Autentické učeníctvo sa multiplikuje: z učeníka sa stáva činiteľ učeníkov a celý proces učeníctva sa reprodukuje.

     

ČO JE DUCHOVNÁ MULTIPLIKÁCIA

multiplikácia, MULTIPLIKÁCIA

Zákony sčitovania a násobenia neplatia len v matematike, ale aj vo svete kresťanstva. Sú dva základné prístupy k privádzaniu ľudí k Ježišovi. Duchovné „sčitovanie“ sa deje vtedy, keď niekto získava ľudí pre Krista, ale potom ich nevedie v učeníctve, neprehlbuje ich vieru a neučí ich, ako by mohli aj oni robiť to isté. Na druhej strane, duchovné „násobenie“ alebo „multiplikácia“ je prístup, ktorý spája evanjelizáciu s učeníctvom. Po tom, čo niekto uverí v Ježiša, je v učeníctve vedený k duchovnej zrelosti a je vyučovaný v tom, ako má svoju vieru odovzdávať ďalej.

Trocha matematiky

Duchovné sčitovanie sa deje v kostoloch a zboroch, kde sa káže evanjelium, vďaka čomu pravidelne pribúdajú noví konvertiti. O duchovné sčitovanie ide aj pri organizovaní masových evanjelizačných akcií, kde ľudia dostanú výzvu na odovzdanie svojho života Bohu. Ak sa však po obrátení novému veriacemu nikto osobne nevenuje, ten nemá možnosť zakoreniť sa vo svojej viere a rásť. Výsledkom je často duchovná stagnácia. Takýto veriaci sa nikdy nenaučí, ako odovzdávať svoju vieru ďalej.

Vo svojom Veľkom poslaní (Matúš 28, 18-20) nám Ježiš prikazuje, aby sme činili učeníkov, nielen konvertitov.

Predpokladajme, že by si jedného dňa získal pre vieru jedného človeka a potom by si takto získal ďalšieho a ďalšieho každý deň v roku. Na konci roka by to znamenalo, že si priviedol k Bohu 1+1+1… = 365 ľudí. Keby si týmto tempom pokračoval ďalších 33 rokov, podarilo by sa ti získať 12 045 ľudí. Duchovné sčitovanie je skvelé, nie?

Skúsme to však inak. Dajme tomu, že by sa ti v prvom roku podarilo získať len jedného človeka. Tentoraz by si ho však po celý rok viedol v učeníctve, takže by mal v kresťanskej viere pevné základy a sám mohol získavať a vychovávať ďalších. Druhý rok by každý z vás získal ešte jedného človeka a oboch by ste viedli v učeníctve, aby sa k vám potom mohli pridať a vychovávať s vami iných. Keby ste takto pokračovali ďalších 33 rokov, mali by ste 2x2x2x2… = vyše 8 miliárd učeníkov! Toto je exponenciálny rast. To je duchovná multiplikácia.

Nie je to len o číslach

Samozrejme sa nedá všetko zredukovať na čísla, lebo tento proces spomalia alebo prerušia rôzne faktory od smrti, cez hriech a duchovnú zatvrdnutosť, až po neochotu či lenivosť. Každý človek má svoje vlastné potreby a dospieva iným tempom, a preto nie je realistické predsavzatie, že každý rok vychováme jedného človeka, schopného úspešne zvestovať evanjelium a viesť iných. Avšak sila duchovnej multiplikácie v porovnaní so sčitovaním zostáva neodškriepiteľná. Nielenže má potenciál produkovať veľké množstvo nových veriacich, ale produkuje hlavne „kvalitnejších“ veriacich. Veriaci, ktorí sú intenzívne vedení v učeníctve, sú väčšinou silnejší, zrelší, lepšie poznajú Písmo. Sú horlivejší v evanjelizácii a ich väčšia duchovná zrelosť im umožňuje lepšie zvládať životné okolnosti, v ktorých sa ocitnú. Učeníctvo je zjavne najmocnejším evanjelizačným nástrojom.

Nechceme zjednodušovať úlohu celosvetovej evanjelizácie, ani minimalizovať spontánne pôsobenie Ducha Svätého. Avšak samotný Ježiš učil svojich učeníkov o princípoch duchovnej multiplikácie. Aj on odolával tlaku davov a veľkú časť svojho času venoval malej skupine ľudí, ktorá sa neskôr znásobila. Ak chceme získať svet pre Krista, mali by sme používať podobné princípy, aké používal Ježiš. Začni aj ty meniť svojich konvertitov na učeníkov. Začni ich učiť, ako sa stanú „rybármi ľudí“.

 

Na zamyslenie a aplikáciu

  1. Nájdi v Biblii príklady duchovného sčitovania a duchovnej multiplikácie.
  2. Niekedy sa nám zdá jednoduchšie zorganizovať evanjelizačnú akciu, než otvoriť svoj život pred duchovným „bábätkom“ a investovať do neho svoj čas a energiu. Aké sú tvoje otázniky alebo obavy ohľadom duchovne multiplikácie?
  3. A teraz trocha matematiky: Ak by si sa dožil do osemdesiatky a každý mesiac by si priviedol k Ježišovi jedného človeka, koľko nových veriacich by to bolo spolu? (duch. sčitovanie) Ak by si sa dožil do osemdesiatky, každý rok by si priviedol k Ježišovi jedného človeka, ktorého by si potom naučil privádzať k Ježišovi ďalších ľudí, a každý ďalší rok by ste ty aj tvoji učeníci priviedli k Bohu po jednom novom veriacom, koľko nových veriacich by to bolo spolu? (duch. násobenie)
  4. V Marekovi 3, 14 sa píše: „Vtedy [Ježiš] ustanovil Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a mohol ich posielať kázať.“ Ježišova metóda spočívala v slovách boli s ním. Čo by v praxi znamenalo pre tvojho (potenciálneho) učeníka „byť s tebou“? Čo by sa takto mohol naučiť?
  5. Ani sčitovanie, ani multiplikácia neprebehnú, ak my a naši učeníci nezostaneme pevne zakorenení v Ježišovi. Prečítaj si Jána 15, 5 a zamysli sa nad tým, akú úlohu pri multiplikácii zohráva Ježiš a akú rolu zohrávame my.
  6. Modli sa, aby si sa aj ty stal „rybárom“ ľudí a začni pre to niečo robiť už dnes.