Avatar

PÄŤ „P VO VEDENÍ UČENÍKA

6 augusta 2015
No Comments
2 407 Views

ako viesť učeníka, PÄŤ „P VO VEDENÍ UČENÍKAJežiš nám prikázal, aby sme naučili svojich učeníkov všetko, čo nám prikázal, t. j. aj ísť a činiť učeníkov (Mt 28, 19-20). V podobnom duchu sa nesie aj Pavlov príkaz Timotejovi: „A to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.“

Cieľ učeníctva

Preto, keď činíme učeníkov, nemôžeme sa uspokojiť len s tým, aby niekomu išlo len o svoj vlastný rast vo viere a o nič iné. Miesto toho urobme všetko pre to, aby sme svojim učeníkom odovzdali zručnosti, ktoré im umožnia viesť iných vo viere a k tomu, aby aj oni robili to isté.

Začni teda uvažovať o tom, aby si z ľudí, ktorých vedieš, vychovával budúcich činiteľov učeníkov. Samozrejme, nie každý bude mať rovnaký vodcovský potenciál: niektorých Boh vystrojí, aby viedli len pár ľudí, iní sú schopní viesť desiatky, ba až stovky ľudí. Nech majú tvoji učeníci akékoľvek schopnosti, môžeš im pomôcť rásť v oblasti vodcovstva.

Iste si kladieš otázku, ako to urobiť.

Ako viesť niekoho v učeníctve: 5P

V prvom rade svojho učeníka vystav dobrým PRÍKLADOM. Jednoducho sa postaraj o to, aby videl živý príklad učeníctva, ktoré funguje. Často to budeš práve ty, koho môže pozorovať, ale nie vždy. Veď ho dobre, aby v tebe videl príklad hodný nasledovania. Zober ho so sebou, keď pôjdeš evanjelizovať, nech sleduje, ako to robíš. Vezmi ho so sebou na miesta, kde uvidí pozitívne vzory iných. Ak ti nejaká zručnosť, ktorú mu chceš odovzdať, chýba, zoznám ho s niekým, kto mu môže ísť v danej oblasti príkladom. Snaž sa, aby videl živú vieru v praxi, nielen teóriu.

Tým nechceme zhadzovať teoretické POZNATKY. Aj tie majú vo vzdelávaní svoje dôležité miesto. Využívaj Božie slovo aj iné materiály, aby si svojho učeníka zobral „za scénu“ a vysvetlil si mu, prečo robíš to, čo robíš. Študujte spolu Písmo, nauč ho povedať svoje svedectvo, používať dobré ilustrácie, odpovedať na ťažké otázky hľadajúcich.

Taktiež pre neho vytvor bezpečné PROSTREDIE, v ktorom môže rásť, pýtať sa „blbé“ otázky, všetko pokaziť a fungovať bez strachu zo zlyhania. Snaž sa, aby sa pri tebe cítil bezpečne a vedel, že mu fandíš.

Poskytni mu možnosť, aby uviedol to, čo ho učíš, do PRAXE. Keď ho vezmeš evanjelizovať, popros ho, aby s niekým nadviazal rozhovor, alebo aby porozprával svoje svedectvo. Aj keď to dokážeš lepšie ako on, no a čo? Daj mu príležitosť, aby to skúsil, aby prípadne aj zlyhal, aby sa poučil zo svojich chýb a aby rástol. Umožni mu viesť skupinku miesto teba alebo mať krátku prednášku pre menšiu či väčšiu skupinu. Daj mu na starosť organizáciu evanjelizačnej akcie. Jednoducho mu umožni viesť iných v praxi.

A napokon svojmu učeníkovi poskytni POVZBUDENIE a spätnú väzbu. Buď pozitívny a láskavý, no zároveň mu povedz, ako sa môže zlepšovať. Ak to nerobíš, nepomáhaš mu, lebo prichádza o možnosť rásť. Ak je to vhodné, svoje postrehy si zapisuj. Všímaj si, čo robí dobre a čo mu ušlo. Potom si čo najskôr sadnite a porozprávajte sa medzi štyrmi očami. Nie je to ľahké, aj tak to však urob. Ak chce skutočne rásť, bude ti vďačný.

Pamätaj na týchto 5P: Príklad. Poznatky. Prostredie. Prax. Povzbudenie. Ak medzi nimi dokážeš vytvoriť rovnováhu, tvoji učeníci rozkvitnú. Daj sa do práce.

Na zamyslenie a aplikáciu

  1. V ktorých oblastiach môžeš svojho učeníka viac vystaviť svojmu osobnému príkladu? Pri akej činnosti by ťa v najbližších dňoch mohol pozorovať? S kým ho môžeš zoznámiť, koho príklad by bol pre neho v určitej oblasti obohacujúci?
  2. Ako sa ti darí cieľavedome študovať Písmo so svojím učeníkom? V ktorej oblasti potrebuje ďalej rásť? Čo môžeš urobiť pre to, aby sa to udialo?
  3. Ako by si opísal prostredie, v ktorom duchovne vyrastá tvoj učeník? Je niečo, čo by si mohol zmeniť, aby mal dobré podmienky pre rast, ale zároveň aby nežil v duchovnom „skleníku“?
  4. Nakoľko prepájaš so svojím učeníkom jeho teoretické poznatky s praxou? Je jeho „prijímanie“ vybalansované „dávaním“? Do akej služby alebo výzvy by si ho mal motivovať, kde bude môcť v praxi vyskúšať to, čo sa už naučil o Bohu?
  5. Ako sa ti darí svojmu učeníkovi „hovoriť pravdu v láske“ (Ef 4, 15)? V ktorej oblasti by potreboval od teba počuť spätnú väzbu? Skús ho počas nasledujúcich dní povzbudiť (písomne alebo ústne) a vyjadriť mu svoju radosť z toho, že nasleduje Ježiša!