Avatar

AKO ŠTUDOVAŤ BIBLIU

6 augusta 2015
No Comments
5 127 Views

študovať Bibliu, AKO ŠTUDOVAŤ BIBLIUByť s Bohom – počúvať jeho hlas a vnímať jeho prítomnosť – sú kľúčovými zložkami nášho duchovného rastu. Ale ako vnímať Boha? Ktoré z našich zmyslov sú schopné zachytiť neviditeľnú a všetko presahujúcu nekonečnú bytosť? Je to náš sluch? Náš zrak, čuch, chuť, hmat?

Boh nie je človek. Jeho nemôžeme vtesnať do nášho obmedzeného sveta. Ako teda môžeme vedieť, že sa s ním vôbec dá komunikovať?

Komunikácia s Bohom

Biblia jasne hovorí o Bohu ako o osobnom a milujúcom Otcovi. O Bohu, ktorý miluje svoje deti a túži po ich láske. O Bohu, ktorý k človeku hovorí a ktorý človeka počúva.

Ale ako Boh k človeku hovorí a ako je človek schopný vnímať ho?

Boh nie je obmedzený, a preto k nám môže prehovárať napr.:

 • cez prírodu (ktorú stvoril a ktorá odráža jeho moc)
 • cez iných ľudí (a ich múdrosť a skúsenosti)
 • cez životné okolnosti…

Ale najzrozumiteľnejšie k nám prehovára cez svoje slovo: Bibliu. Biblia je jeho listom; slovom, ktoré môžeme čítať.

Avšak na to, aby sme jeho hlasu porozumeli, je potrebné mať otvorenú myseľ i otvorené srdce. Bez otvorenej mysle sa pre nás stane Božie slovo iba nezrozumiteľným textom. Bez otvoreného srdca sa pre nás Božie slovo stane iba filozofickou učebnicou.

Problémy s Bibliou

Povedzme si na rovinu, že Biblia nie je najjednoduchšou knihou na čítanie. Niektorí zápasia s otázkou, či sa dá veriť Biblii a či sú na to dôkazy. Iní majú problém s jej čítaním a aplikáciou (ak k nim patríš aj ty, odporúčame ti náš bezplatný online kurz Ako čítať Bibliu).

Hovorí sa, že Božie slovo je také zrozumiteľné, že ho dokáže pochopiť i malé dieťa, a také hlboké, že ani najväčší učenec ho nepochopí dokonale.

A to je výzva pre nás: vstúpiť do procesu objavovania Božieho slova; do procesu, ktorý prenikne našu myseľ, naše srdce a ovplyvní náš život. Je to proces, ktorým nastúpime na cestu postupného objavovania Boha; proces, ktorý našou smrťou neskončí, ale bude pokračovať v inej dimenzii.

Ako spoznávať Boha cez Bibliu
 1. Vyhraď si čas, kedy budeš pravidelne očakávať na Boha – pri štúdiu Biblie a pri modlitbe.
 2. Vyber si text z Písma, ktorý začneš čítať (najlepšie je začať čítať jedno z evanjelií).
 3. rozdeľ si text na malé úseky (nedávaj si za cieľ prečítať veľa; radšej čítaj menej, ale nechaj Božie slovo, aby k tebe prehovorilo).
 4. Používaj pri štúdiu jednoduchú metódu (my ti teraz jednu ukážeme).
 5. Buď verný a nevzdávaj sa.

Na začiatok ti chceme ukázať jednu z metód štúdia Biblie, ktorej výhodou je to, že je:

 • veľmi jednoduchá
 • časovo nenáročná
 • dostatočne odborná
 • dotýka sa tvojho života
Jednoduchá metóda štúdia Biblie
 1. Založ si denník, ktorý budeš každodenne používať.
 2. Do hornej časti strany napíš názov a miesto pasáže, ktorú študuješ.
 3. Odpovedz na 5 základných otázok:
  • Čo sa v tejto pasáži deje?
  • Čo hovorí táto pasáž o Bohu?
  • Čo hovorí táto pasáž o ľuďoch?
  • Ako môžem princípy z tejto pasáže uplatniť vo svojom vlastnom živote?
  • S kým sa o to môžem počas nasledujúcich dní podeliť? Kto to potrebuje počuť?
 4. Dovoľ Božiemu slovu, aby menilo tvoj život: aplikuj pochopené do svojej osobnej reality.

Príklad: Tvoj denník môže vyzerať napríklad takto:

študovať Bibliu, AKO ŠTUDOVAŤ BIBLIU