Avatar

STRATÉGIA

19 júna 2015
No Comments
2 888 Views

Učeníctvo si vyžaduje premyslenie cieľa, stratégie a konkrétnych krokov pre tých, ktorých vedieme v učeníctve.

NAČO NÁM JE STRATÉGIA

stratégia, STRATÉGIADnes sa v cirkvi čoraz viac hovorí o učeníctve – konečne! Učeníctvo bolo kľúčovou stratégiou Ježiša, no počas nasledujúcich storočí sa zúžilo na „vyučovanie o tom, ako sa má kresťan správať“. Avšak snaha byť lepším vedie len k zákonníctvu – bez života a skutočnej radosti. Sotva je to to, čo mal na mysli Ježiš, keď na začiatku svojej služby povolával svojich učeníkov, ani keď ich na konci poveril tým, aby robili to isté.

Ak sa nám darí činiť len konvertitov, ktorí sú z roka na rok starší, ale nie učeníkov, ktorí sú z roka na rok zrelší a prinášajú ovocie, možno nám chýba správna stratégia.

Mať, či nemať stratégiu?

Žijeme v dobe, v ktorej automaticky podozrievame toho, kto sa chce vyjadrovať k duchovnej ceste iných. Náš postmoderný svet nemá rád absolútne vyjadrenia či postoje, a už tobôž nie v tejto oblasti. Nepáči sa nám, ak má niekto „agendu“ pre iných ľudí, a slovo „stratégia“ sa nám zdá strašne neduchovné. Medzi kresťanmi vládne postoj: „Iba Boh môže viesť ľudí. Našou úlohou je, aby sme sa za nich modlili a dôverovali Duchu, že ich bude viesť po tej správnej ceste.“

Problém s týmto postojom však je, že je v protiklade s učením Ježiša a s učeníctvom, ktoré vidíme v Biblii. Skúsme sa na to pozrieť podrobnejšie.

Ježišova stratégia činenia učeníkov

Jednou zo základných pasáží o učeníctve sú Ježišove slová v Evanjeliu podľa Matúša 28, 19-20:

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“

Tento text začína slovami „choďte“ a „čiňte“. Tieto príkazy môžeme naplniť skutočne len vtedy, ak sa rozhodneme ísť (nečakať pasívne, kým nám „Duch niekoho privedie do cesty“) a činiť učeníkov (cieľavedome im pomôcť nasledovať Krista). Je tu však úžasná rovnováha, pretože pasáž končí zasľúbením o Ježišovej prítomnosti. Hovorí nám, že v procese činenia učeníkov bude s nami po všetky dni, až do konca sveta.

Máme si zodpovedne plniť tú našu časť a dôverovať, že Ježiš, ktorý je v nás, bude prostredníctvom nás konať. To my činíme učeníkov, ale nerobíme to sami: vnútornú zmenu v človeku spôsobí Ježiš. No v žiadnom prípade neprenechávame celú zodpovednosť na Ježiša.

Čo znamená mať stratégiu?

Ak teda chceme ísť v šľapajach Ježiša, nemôžeme sa vyhnúť jeho základnej stratégii. Mať stratégiu jednoducho znamená, že vieme, kam chceme, aby naši učeníci smerovali (cieľ), a že máme určitý plán, ako ich tam chceme dostať.

  • Jasný cieľ. Pavol vyzýva svojho mladého učeníka Timoteja: „to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných“ (2Tim 2, 2). Naším cieľom by malo byť posúvanie ľudí od ich duchovného znovuzrodenie k tomu, aby žili podľa Ježišových príkazov a aby činili ďalších učeníkov.
  • Relevantný plán. Keď sme si stanovili biblický cieľ, je čas zamyslieť sa nad naším plánom. Ako chceme ľudí, ktorých vedieme v učeníctve, „naučiť zachovávať všetko, čo prikázal Ježiš“? Aké postupy, metódy, príklady na to vidíme v Biblii? Ako postupoval Ježiš? Čo robili v tejto oblasti Pavol, Peter a ostatní apoštoli? Dobrý plán má vždy pred očami cieľ, ale zároveň zohľadňuje okolnosti, osobnosť učiteľa aj učeníka a v neposlednom rade vedenie Ducha Svätého.
Každý kresťan by mal mať – a implementovať – svoju stratégiu

Pokiaľ je tvoja stratégia učeníctva biblicky založená, jej konkrétne detaily nebudú zďaleka také dôležité, ako jej dôsledná implementácia. Presadzovanie „jedinej správnej stratégie“ by bolo arogantné, je však nesmierne dôležité, aby mal každý kresťan a každé duchovné spoločenstvo svoju vlastnú premyslenú stratégiu, ktorá bude vychádzať z Ježišovho príkladu a príkazu. Veríme, že články, ktoré nájdeš v sekcii Stratégia, ti pomôžu pri vypracovaní tvojej vlastnej stratégie učeníctva.