Avatar

Sloboda vo vnútri

29 marca 2018
No Comments
687 Views

Záhadný neznámy pomôže mužovi uväznenému v malej miestnosti bez okien a dverí dostať sa na slobodu. Muž následne zisťuje, ako by mal reagovať na tento dar slobody.

Odkaz na video: Sloboda vo vnútri

Diskusné otázky:

  1. Čo si myslíš o tomto príbehu?
  2. Ako by si opísal tento film jedným slovom?
  3. Odkiaľ sa vzala mužova sloboda?
  4. Čo by sa ti páčilo viac: vyslobodiť z miestnosti seba, alebo pomôcť niekomu inému? Prečo?
  5. Cítil si sa niekedy ako uväznený v zložitej situácii? Ak áno, za akých okolností?
  6. Mohol by som ti povedať o tom, ako som našiel cestu von z môjho „väzenia“ a ako to teraz vnímam?
  7. Zažil si niekedy podobné vyslobodenie? Chcel by si sa dozvedieť, ako ho môžeš zažiť aj ty?