Avatar

AKO ŠTUDOVAŤ BIBLIU

6 augusta 2015
No Comments
4 373 Views

girl reading a book lying on the grass - people, nature, hobby and lifestyle conceptByť s Bohom – počúvať jeho hlas a vnímať jeho prítomnosť – sú kľúčovými zložkami nášho duchovného rastu. Ale ako vnímať Boha? Ktoré z našich zmyslov sú schopné zachytiť neviditeľnú a všetko presahujúcu nekonečnú bytosť? Je to náš sluch? Náš zrak, čuch, chuť, hmat?

Boh nie je človek. Jeho nemôžeme vtesnať do nášho obmedzeného sveta. Ako teda môžeme vedieť, že sa s ním vôbec dá komunikovať?

Komunikácia s Bohom

Biblia jasne hovorí o Bohu ako o osobnom a milujúcom Otcovi. O Bohu, ktorý miluje svoje deti a túži po ich láske. O Bohu, ktorý k človeku hovorí i o Tom, ktorý človeka počúva.

Ale ako Boh k človeku hovorí a ako je človek schopný vnímať ho?

Boh nie je obmedzený, a preto k nám môže prehovárať napr.:

 • cez prírodu (ktorú stvoril a ktorá odráža jeho moc)
 • cez iných ľudí (a ich múdrosť a skúsenosti)
 • cez životné okolnosti…

Ale najzrozumiteľnejšie k nám prehovára cez svoje slovo: Bibliu. Biblia je jeho listom; slovom, ktoré môžeme čítať.

Avšak na to, aby sme jeho hlasu porozumeli, je potrebné mať otvorenú myseľ i otvorené srdce. Bez otvorenej mysle sa pre nás stane Božie slovo iba nezrozumiteľným textom. Bez otvoreného srdca sa pre nás Božie slovo stane iba filozofickou učebnicou.

Hovorí sa, že Božie slovo je také zrozumiteľné, že ho dokáže pochopiť i malé dieťa, a také hlboké, že ani najväčší učenec ho nepochopí dokonale.

A to je výzva pre nás: vstúpiť do procesu objavovania Božieho slova; do procesu, ktorý prenikne našu myseľ, naše srdce a ovplyvní náš život. Je to proces, ktorým nastúpime na cestu postupného objavovania Boha; proces, ktorý našou smrťou neskončí, ale bude pokračovať v inej dimenzii.

Ako spoznávať Boha cez Bibliu
 1. vyhraď si čas, kedy budeš pravidelne očakávať na Boha – pri štúdiu Biblie a pri modlitbe;
 2. vyber si text z Písma, ktorý začneš čítať (najlepšie je začať čítať jedno z evanjelií);
 3. rozdeľ si text na malé úseky (nedávaj si za cieľ prečítať veľa; radšej čítaj menej, ale nechaj Božie slovo, aby k tebe prehovorilo);
 4. používaj pri štúdiu jednoduchú metódu (my ti teraz jednu ukážeme);
 5. buď verný a nevzdávaj sa.

Na začiatok ti chceme ukázať jednu z metód štúdia Biblie, ktorej výhodou je to, že je:

 • veľmi jednoduchá
 • časovo nenáročná
 • dostatočne odborná
 • dotýka sa tvojho života
Jednoduchá metóda štúdia Biblie
 1. Založ si denník, ktorý budeš každodenne používať.
 2. Do hornej časti strany napíš názov a miesto pasáže, ktorú študuješ.
 3. Odpovedz na 5 základných otázok:
  • Čo sa v tejto pasáži deje?
  • Čo hovorí táto pasáž o Bohu?
  • Čo hovorí táto pasáž o ľuďoch?
  • Ako môžem princípy z tejto pasáže uplatniť vo svojom vlastnom živote?
  • S kým sa o to môžem počas nasledujúcich dní podeliť? Kto to potrebuje počuť?
 4. Dovoľ Božiemu slovu, aby menilo tvoj život: aplikuj pochopené do svojej osobnej reality.

Príklad: Tvoj denník môže vyzerať napríklad takto:

1